Vauvauinti

Vauvauinti

Mitä vauvauinti on

Vauvauinti on vauvojen ja vanhempien yhteinen, koulutetun ohjaajan valvoma monipuolinen leikkihetki lämmitetyssä, 32-asteisessa vedessä.

Vauvauinti on perheen yhteinen harrastus, jossa lapsi on keskipisteenä. Jotta lapsesta tulisi veden ystävä, on hyvin tärkeää, että toiminta tapahtuu lapsen ehdoilla.

Lapsi saa mahdollisuuden kokea veden lämmön, vastuksen, nosteen, paineen ja värinän unohtamatta ihokontaktia aikuiseen. Vaihtelevat asennot ja keinutukset, hypitykset, kiihdytykset ja hidastukset eri suuntiin tarjoavat ärsykkeitä mm. asento- ja lihasaistille. Vauvauinnista saattaakin muodostua terveellinen, säännölliseen liikuntaan johtava harrastus, joka mahdollistaa myös sosiaalisen kanssakäymisen samassa elämäntilanteessa olevien perheiden välillä. Erityistä tukea tarvitseville lapsille uinti voi parhaimmillaan toimia lapsen kuntoutuksen sekä vanhemmuuden tukena.

Aquana Sportin uinneissa huomioimme ohjauksessa jokaisen lapsen yksilöllisesti kehitystason ja luonteenpiirteiden mukaan.

Sukeltaminen

Vauvauinnissa hyödynnetään sukellusrefleksiä, joka on suojareaktio lapsen pään joutuessa veden alle. Sukellusrefleksi estää veden pääsyn lapsen hengitysteihin. Kun refleksiä hyödynnetään ennen sen normaalia häviämistä, saadaan lapsi oppimaan aktiivinen hengityksen pidättäminen veteen joutuessaan. Sukellusrefleksi katoaa vähitellen, yleensä 6-9 kuukauden ikäisenä. Ohjaaja näkee refleksin voimakkuuden ja osaa kertoa, milloin sukeltaminen kannattaa aloittaa.

On kuitenkin muistettava, että sukeltaminen on vain yksi osa vauvauintia ja kaikessa edetään lapsen ehdoilla. Toiset lapset pitävät sukeltamisesta enemmän kuin toiset. Sukellusten määrä ja kesto riippuvat vauvan iästä, ja ohjaaja valvoo sukeltamista, jotta vältetään liika veden juominen ja lapsen ylirasittuminen.

Vauvauinnin aloittaminen

Ihanteellisin ikä aloittaa vauvauinti on 3-4 kuukautta. Silloin lapsen valveillaoloaika on tarpeeksi pitkä, ja hän jaksaa liikkua enemmän. Lapsen painon tulee olla vähintään 5 kg, jotta hän pysyy lämpimänä 32-asteisessa vedessä. Uintiharrastuksen voi toki aloittaa myöhemminkin, sillä pystymme auttamaan varttuneemmankin pikku-uimarin mukavan harrastuksen pariin.

Kylpeminen kotona

Kylpyveden lämpötilan laskeminen n. 32 asteeseen aloitetaan noin kuukausi ennen vauvauinnin aloittamista, jotta lapsi tottuu uintiveden lämpötilaan jo kotona. Kylpyveden viilentäminen kannattaa tehdä aste kerrallaan. Kun kylvetätte lasta kotona, niin käyttäkää runsaasti vettä ja kastelkaa kädellä myös kasvot, selkäasennossa kastelkaa myös korvat. Kun käytte vauvan kanssa suihkussa, käyttäkää runsaasti vettä ja kastelkaa vauva rohkeasti.

Vastuu

Vauvauinteihin osallistutaan omalla vastuulla. Vanhemmat ovat vastuussa omista lapsistaan vauvauinnin aikana, sekä puku-, pesu- että allastiloissa.

Ensimmäinen uintikerta

Ensimmäisillä uintikerroilla tutustumme allasympäristöön ja totuttaudumme veteen. Aloittavan vauvan kanssa etenemme maltillisesti lapsen temperamenttiin tutustuen ja antaen hänelle aikaa ottaa selvää uudenlaisesta ympäristöstä. Samalla myös vanhemmat saavat aikaa harjoitella lapsen käsittelyä vedessä. Tutustumme perusotteisiin: pystyasentoon, joka mahdollistaa liikkeet sivuttain, ylöspäin sekä eteenpäin ja taaksepäin, ja mikäli uimari jaksaa, niin kokeilemme myös vatsa- ja selkäotetta. Sukellusharjoituksia teemme vasta kolmannella tai neljännellä uintikerralla lapsen kehityksen sekä viriketason huomioiden. Muista, että kaikki lapset kehittyvät omaan tahtiinsa, niin myös vauvauinnissa. Ensimmäisellä kerralla uintiaika on yleensä normaalia (30 min) uintiaikaa hieman lyhyempi. 

Jos vauvalla on "huono päivä" eikä mikään ota onnistuakseen, olisi parasta jättää uinnit kesken siltä erää ja yrittää uudestaan seuraavalla kerralla. Jos vauva suuttuu, älä anna hänen huutaa äänekkäästi pitkään, sillä se tarttuu helposti toisiin.  

Mitä otan mukaan? Ottakaa mukaan normaalit peseytymisvälineet ja lapselle yksi ylimääräinen pyyhe, jonka voitte laittaa esimerkiksi auton turvaistuimen suojaksi, kun lapsi mahdollisesti odottelee äidin tai isän ollessa suihkussa.

Peseytyminen

Lasta ei tarvitse kastella suihkussa ensimmäisillä uintikerroilla lainkaan. Alapesu kannattaa kuitenkin tehdä, jos siihen on tarvetta vaippojen riisumisen jälkeen. Peseytymisessä noudatetaan tarkkaavaisuutta, sillä kaikki lika ja epäpuhtaudet altaan vedessä liukenevat meistä aikuisista. Siispä peseydymme ilman uima-asua huolellisesti ja kastelemme myös hiukset sekä poistamme korut ja meikin. Saunaan mennään vasta uinnin jälkeen. 

Uimaan vain terveenä

Vauvauintiin saa osallistua vain terveenä. Tämä sääntö koskee niin lapsia, vanhempia kuin ohjaajiakin. Virukset tarttuvat helpoiten taudin ensioireiden aikana, ja kostea ilma sekä ryhmätilanne muodostavat ihanteelliset olosuhteet virusten leviämiselle.